Skip to main content
Hírek

Országos Görpark Program 2024 – Felhívás

By 2023.10.25.február 2nd, 2024No Comments

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) kiírja a 2024. évi Országos Görpark Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja:

Az olimpiai sportággá fejlődött gördeszkázás és a gyorsasági görkorcsolya sportágak szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, megfelelő méretű, sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett létesítmények kerüljenek kialakításra magyarországi településeken.

 

1. A Program keretein belül olyan létesítmények támogatására van lehetőség, melyek:

a) Kültéri görpark szerkezet esetén szerkezete és idomkialakítása egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású.

b) Kültéri görkorcsolyapálya esetén felülete AC11 vagy hasonló aszfaltminőségű minimum 8 cm pályaszerkezeti vastagságú, 6 m sávszélességű, 100 x 45 m befoglaló alapterületű aszfalt pályaszerkezet, a pályaszerkezet minimális hossza 200 m. A pálya burkolata aszfalt, beton vagy speciális felületű.

c) Beltéri görpark szerkezet esetén szerkezete egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású, vagy

d) Beltéri görpark vagy görkorcsolya pályaszerkezet esetén fa, vagy acél vázra épült, egybefüggő kialakítású pályaszerkezet (sík padozati részei is borított szerkezeti kialakítással ellátott), melynek borítása SkateLite vagy RampArmor anyagú.

e) A pályaszerkezet szintugrásai és idommagassága együtt eléri a 80 cm-t.

f) A pálya kialakítása a minimálisan elvárt alapterülethez viszonyítva kerüljön megadásra az alábbiak szerint:

  • legalább 400 négyzetméter méretű pálya esetén típusspecifikus (pl. minifélcső, „vert” félcső, bowl/mélymedence, pool/medence, street section/utcarészlet, park section/parkrészlet), kis alapterületű, lehetőleg legalább részben térfedéssel rendelkező pálya, adott esetben kiegészítve alap street pályaidomokkal (pl. talajkorlát, talajpadka, döntött fal, piramis stb.).
  • legalább 500 négyzetméter, tényleges mérettől és helyszíni területi adottságoktól függően park és/vagy street kialakítással,
  • legalább 600 négyzetméter, kötelezően park és street kialakítással,
  • legalább 900 négyzetméter, kötelezően park és street kialakítással.

g) Pályaszerkezetének legalább 30%-át a pályaidomok alkotják (pl. rámpák, ívek, padkák, korlátok, lépcsők, padok, kidobók, szintek, medencék stb.)

h) A pályakialakítások minden esetben megfelelnek az MSZ EN 14974:2019 „Gördeszkapályák, Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek” szabvány, továbbá az egyes szórakozási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) előírásainak.

i) A Program részeként az MSZ EN 14974:2019 szabványnak megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült, működő görparkok, gördeszkapályák vagy gyorsasági görkorcsolyapályák bővítésére, átalakítására, felújítására is igényelhető támogatás.

j) A Programban infrastruktúra, valamint kiegészítő szolgálatások fejlesztésére is van lehetőség (WC, víz és áramvételi hely kialakítása, térvilágítás, szociális helyiség, pályafedés, pihenő stb). A világítás a pálya ismeretében megtervezendő, elvárt minimális megvilágítás a pálya minden pontján a pályalemez magasságban legalább 300 lux. Az árnyékvetés kerülendő, több irányból szükséges a világítást kialakítani.

Nem támogatható szerkezeti kialakítások:

a) 10%-nál több előre gyártott vasbeton szerkezeti részt tartalmazó kialakítások,

b) Sík pályalemezen elemesen, tagoltan elhelyezett kialakítások, legyen szó kültéri vagy beltéri szerkezetről, illetve bármilyen szerkezeti anyagról,

c) A szerkezet borítása HDPE (High Density Poliethylen) vagy más műanyag-kompozit lemez szerkezetű.

 

2. Az igényelhetőforrás mértéke:

Pályaszerkezeti kialakítása során a támogatás maximuma pályatípusonként:

a) 400 és 500 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezet esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió Ft,

b) 501 és 600 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 50 millió forint,

c) 601 és 900 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 60 millió forint,

d) 900 négyzetméternél nagyobb alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 70 millió forint,

e) Görkorcsolyapálya esetén 6 m sávszélességű, 100 x 45 m befoglaló alapterületű aszfalt pályaszerkezet, amelynek minimális hossza 200 m a támogatás összege legfeljebb 50 millió forint.

A Program részeként az MSZ EN 14974:2019 szabványnak megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült, működő görparkok, gördeszkapályák vagy gyorsasági görkorcsolyapályák bővítésére, átalakítására, felújítására vonatkozó támogatás maximuma a fenti pontokban megadott méretű pályákhoz igazodik.

 

A támogatásból kiegészítő infrastrukturális fejlesztésre fordítható maximális összeg:

a) WC, szociális létesítmény (klubhelyiség, szertár, pavilon), lelátó, pihenő, víz és áramvételi hely kialakítására (pl. rendezvényszekrény) legfeljebb 3 millió forint,

b) Térvilágítás (legalább 300 lux megvilágítást biztosító) kialakítására legfeljebb 3 millió forint.

A kérelem elbírálásánál előnyt jelent az a megvalósítási helyszín, ami infrastrukturálisan jól kiépített, így nagyobb járulékos költség nélkül megvalósíthatóak a fenti fejlesztések.

Az infrastrukturális fejlesztések költsége beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe.

Az infrastrukturális fejlesztések önállóan csak abban az esetben támogatható tevékenységek, amennyiben az a program során már megvalósult létesítményhez kapcsolódik vagy a megépítésre kerülő pályák kiegészítő fejlesztéseként történik. A Támogatási kérelmek elbírálása során előnyt élveznek azon kérelmek, melyek új létesítmény megvalósítására irányulnak.

 

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig. A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75% lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.

Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylők esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.

Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

 

3. A Támogatást igénylők köre:

 Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozó
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

4. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

 

Az elszámolható költségek struktúrája:

Költségkategória megnevezése *%-os korlát
I. Működési kiadások
1. Anyagköltség  
2. Igénybevett szolgáltatások
Szállítás, tárolás-raktározás
Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)
Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 %
Közbeszerzési költségek 1 %
Egyéb szakértői szolgáltatás
Projektmenedzsment költség 2,5 %
Hatósági díjak, engedélyek
3. Személyi jellegű költségek
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
II. Felhalmozási kiadások
Építési beruházások
Építés, helyiségek kialakítása, területelőkészítés
Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)
Eszközbeszerzés 0,5 %
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)
Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)
Immateriális javak  
Szellemi termékek felhasználási joga, licencek
Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom stb.)

* %-os korlát: Az egyes költségsorok tekintetében megállapított százalékos korlátok a Projekt teljes költségére vonatkozóan (támogatás + saját forrás) kerülnek számításra.

a) A Program keretein belül csak a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.

b) Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).

c) A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének részét képző biztonsági eszköz, pl. airbag, bagjump, védőháló, ütközésvédő szivacsok.

d) A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátására a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség (a továbbiakban: MOGGSZ) gördeszkapálya, vagy gyorsasági görkorcsolyapálya kivitelezésében, ellenőrzésben jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.

e) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó 50.000 Ft.

f) Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50.000.000,- Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.

g) Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, pl. fűnyíró, földmunkához szükséges eszközök, seprűk, áramfejlesztő, sátor nem elszámolhatóak.

h) A Programban rezsi, üzemeltetési költségek pl. havi területi bérleti díj, mobiltoalett bérleti díja, szemétszállítási díj nem számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a Támogatást igénylő a Támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozatban vállalja.

i) A Program során a megfelelő környezetrendezéshez esetlegesen szükséges padok, kerékpártárolók, hulladéktárolók létesítésének költségei az infrastrukturális fejlesztés keretein belül számolhatóak el. Ezen kihelyezett eszközök költségei azonban nem haladhatják meg a teljes projekt összköltség 0,5%-át.

j) Amennyiben a fakivágás a létesítmény területén elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.

k) Az Országos Görpark Program 2024 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját forrás terhére.

Piaci ár alátámasztása:

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai.

 

5. Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztráció és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges. A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges.

 

6. A Támogatási kérelem elbírálása:

 A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

 

7. Támogatás biztosítása:

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

 

8. A támogatás biztosításának feltételei:

a) A létesítmény kivitelezése előtt a MOGGSZ-nak a tervezett létesítmény kiviteli terveit be kell mutatni, melyek közül csak a MOGGSZ által jóváhagyott tervek számolhatók el. Csak és kizárólag a MOGGSZ által jóváhagyott tervek dokumentációra lehet kivitelezésre irányuló beszerzést kiírni.

b) A Támogatást igénylő a kivitelezés során köteles a műszaki ellenőr és a MOGGSZ műszaki szakértőjének útmutatásai szerint eljárni.

c) A Támogatási kérelemhez időterv készítése kötelező, amely időterv mérföldköveit a MOGGSZ a helyszínen, személyesen ellenőrizheti. A Támogatást igénylő a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a kivitelezés megkezdéséről, valamint a meghatározott mérföldkövek dátumáról a MOGGSZ-ot tájékoztatni.

d) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.

e) A Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült létesítmény átadására sajtónyilvános eseményt szervez, és arról tájékoztatja a Támogatót.

f) A Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. Az elkészült görparkban az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót két helyen, a görpark gördülő felületén, valamint a görpark installációjának egy jól látható felületén két színnel (piros alapon fehér logó), a kivitelezés anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés költsége a támogatás keretében elszámolható. A felfestés technikai specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.

 

9. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:

a) A Támogatást igénylő vállalja a megépített görpark vagy görkorcsolyapálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak). A jelentkező a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli létesítményhasználatot.

b) A Támogatást igénylő üzemeltetése során vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt az ITM rendelet előírásainak megfelelően üzemelteti a létesítményt a fenntartási időszak teljes időtartama alatt.

A MOGGSZ szakmai ellenőre ennek ellenőrzésére a fenntartási időszakon belül bármikor, de legalább évente ellenőrzést végez a megvalósítási helyszínen. Amennyiben a létesítményen a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt talál, az ITM rendelet szerinti megfelelőség ellenére is felszólítja üzemeltetőt annak haladéktalan javítására, valamint jogosult a hiba mértékétől függően a létesítmény lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról a felszólítást követő 15 napon belül, úgy a MOGGSZ jogosult a hibát saját hatáskörben javíttatni, és annak költségét az üzemeltetőre áthárítani.

c) A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a létesítményben.

d) A Támogatást igénylő vállalja továbbá, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 1 alkalommal MOGGSZ által hivatalosan akkreditált Országos Bajnoksági fordulóra biztosít lehetőséget a létesítményben, a szakági versenyszabályzatnak megfelelően.

A Támogatási kérelem benyújtásának műszaki követelményei:

A Programban megvalósítani kívánt létesítményeknek a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben – „Országos Görpark Program 2024 Műszaki leírás” – szereplő elvárásoknak kell megfelelni. A Támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a Támogatási kérelem részeként már engedély terv szintű tervdokumentáció is benyújtásra kerül.

 

10. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 

1. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a görpark tervezett helyszínéről (elegendő a „nem hiteles szemle típusú” tulajdoni lap).

2. Idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő – a tulajdonos felhatalmazása alapján – a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában.

3. Az önkormányzatok és szerveik esetében a jelentkezéshez szükséges az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének benyújtása.

4. A Görpark projekt bemutatása:

a. helyszínrajz (a létesítmény területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel,

b. létesítmény műszaki koncepcióterve, látványterve (3D nézet előny) a létesítmény főbb méreteivel (felül és oldalnézetben),

c. költségbecslés,

d. a létesítmény szakirányú tervezési/kivitelezési referenciával rendelkező tervező bemutatása.

5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés).

6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás).

7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

 

11. Pénzügyi elszámolás:

 A támogatás megvalósítását követően a pénzügyi beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.

Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges a Támogatói okiratban meghatározott záradékolási szövegrésszel. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a MOGGSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

 

12. Az Országos Görpark Program 2024 időrendje, határidői:

Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja Regisztrációs határidő Benyújtási határidő Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma Beszámoló benyújtásának határideje
2023. október 25. 2024. január 10.

16:00 óra

2024. január 12.

16:00 óra

2024. január 1.  2024. december 31. Megvalósítás

záró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

13. Kapcsolattartás

 A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések:

moggsz.info@gmail.com

2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések:

tamogatas@aofk.hu

 

14. Mellékletek és segédletek:

1. számú melléklet – Országos Görpark Program 2024 Műszaki leírás

További híreink

Nézz szét túráink között!

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RHE1RTmC004″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds