Skip to main content
Hírek

Mozgás Éjszakája 2024 Program – Felhívás

By 2024.02.23.No Comments

2024 a Mozgás Éve. A 9/2024. (I. 26.) KE határozat felkéri az állami és civil szféra képviselőit, hogy a rendelkezésükre álló eszközök útján tegyék meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges, aktív életmód népszerűsítéséhez, és mindenki számára elérhetővé teszik a testmozgást; támogatja és szorgalmazza az állami és a civil szféra képviselőinek erőfeszítéseit és együttműködését olyan rendezvények, programok, kezdeményezések megvalósítása érdekében, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához és fenntartásához. A Mozgás Éjszakája 2024 Program e szándék mentén és az állami és civil szféra összefogásából fog megvalósulni.

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) a Mozgás Évében a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének (a továbbiakban: SZEOSZ) bevonásával 2024. évre kiírja a Mozgás Éjszakája 2024 Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja, hogy a fővárosban több éve sikeresen és látványosan megrendezett Mozgás Éjszakája, éjszakai sportfesztivál országszerte számos helyen, a Felhívás feltételeinek megfelelve, sportszakmai szempontok figyelembevételével megrendezett esemény formájában (a továbbiakban: esemény) ugyanazon időpontban elérhető legyen.

 

1. A támogatás feltételei:

Esemény időpontja: 2024.06.14. (péntek) 20:00 óra- 2024.06.15. (szombat) 02:00 óra között.

Az eseményen a tervezett minimális résztvevői létszám (szervezők nélkül) 40.000 főt meghaladó települések esetében 2.000 fő, a 10.000 főt meghaladó települések esetében pedig 800 fő.

Az eseményen való részvételt mindenki számára ingyenesen kell biztosítani.

Az esemény időtartamának legalább 6 órának kell lennie.

Az eseménynek az egészséges és aktív életvitelt szükséges népszerűsítenie, lehetőség szerint helyi sportszervezetek bevonásával.

A megvalósítás során a megrendezésre kerülő sportágak száma nem lehet kevesebb 10 sportágnál (4 kötelezően előírt és 6 választható). A mozgásformák kizárólag a következő támogatható sportágak közül kerülhetnek ki.

A Program keretében kötelezően előírt sportágak, és az ahhoz tartozó minimum kritériumok:

támogatható sportág megnevezése minimum kritérium
természetjárás, gyalogos teljesítménytúra, nordic walking* 5 km
futás (legalább két távon) 3 km és 7 km
kerékpározás 10 km
aerobik, fitness* 2 óra

*legalább az egyik sportágban

 

A Program keretében az alábbi sportágak választhatóak a fentebb megjelölt kötelező 4 sportág mellett:

 • Latin táncok
 • Zumba
 • Korfball
 • Tollaslabda
 • Lábtoll-labda
 • Spinning
 • Görkorcsolyázás
 • Ergométeres evezés
 • Parkour (akadálysport)
 • Street hockey
 •  Jóga
 • Streetball
 • Boulderezés (falmászás)
 • Tájfutás
 • Teqball
 • Street Workout
 • Kispályás labdarúgás
 • Sárkányhajózás
 • Asztaliteniszezés
 • Frizbi
 • Néptánc
 • Röplabda
 • Harcművészetek

2. A finanszírozással kapcsolatos információk:

A megítélhető támogatás maximum összege 40.000 főt meghaladó városok esetében legfeljebb 5.000.000 Ft, a 10.000 főnél nagyobb települések esetében legfeljebb 2.000.000 Ft.

A támogatás intenzitása 100%.

A megítélt támogatás összege eltérhet a beadott Támogatási kérelemben igényelt összegtől a Programba beérkező támogatási kérelmek számának függvényében.

 

3. A megvalósítási helyszínek:

A Felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli, 10.000 főnél népesebb településen lévő megvalósítási helyszínek támogathatóak.

A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy az esemény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló helyszínen legyen (egyes sportágak megvalósítási helyszíne indokolt esetben ettől eltérhet).

Egy település közigazgatási határain belül csak egy Támogatást igénylő részére ítélhető meg támogatás.

 

4. A Támogatást igénylők köre:

Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervnek minősülő szervezetek, valamint helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok jogosultak kérelem benyújtására.

 

5. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a Támogatást igénylő általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a Támogatást igénylő ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de az esemény megvalósításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

 

 • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
 • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
 • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai.

 

6. Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztráció és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra szólítható fel. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges. A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges.

 

7. A Támogatási kérelem elbírálása:

A beérkezett Támogatási kérelmek, együttesen kerülnek elbírálásra, a benyújtási határidőn belül történő beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

 

8. Támogatás biztosítása:

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben előlegként kerül folyósításra.

A támogatás biztosításának feltételei:

a) Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Támogató és megbízottjai az esemény ideje alatt bármikor helyszíni szemlét tarthatnak.

b) Támogatást igénylő vállalja, hogy az eseményen az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti arculati elemeket megjeleníti. A megjelenítésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos elvárásokat a Támogatói okirat tartalmazza.

c) Támogatást igénylő köteles az eseményt követően 3 munkanapon belül interneten elérhető (pl. közösségi médiás poszt) tartalmat létrehozni, és annak linkjét az OTTER felületen elérhető előrehaladási jelentés részeként a Támogatónak eljuttatni.

 

Nyilvánosság biztosítása a támogatott tevékenység megvalósítása során: Támogatást igénylő köteles az Aktív Magyarországot, mint az esemény támogatójának brand-jét feltüntetni a rendezvény alábbi kommunikációs felületeken:

a) Rendezvény honlap, plakátja, illetve sajtóközleménye esetében a Támogatást igénylő köteles az Aktív Magyarország logóját feltüntetni. A honlapon elhelyezett logó legyen hiperhivatkozással ellátva, amely az aktivmagyarorszag.hu oldalra vezet.

b) Amennyiben a rendezvény nem rendelkezik saját honlappal, de a Támogatást igénylő online nevezési felületet használ (pl. sportnaptar.hu, Facebook esemény), a rendezvény leírásánál, illetve a rendezvény borítóképénél köteles feltüntetni, hogy a rendezvény az Aktív Magyarország Program keretében támogatott. A borítón az Aktív Magyarország logóját szükséges használni.

c) A rendezvény helyszíni kommunikációjában Aktív Magyarország arculatú uszony alakú strandzászló (beach flag) kihelyezését kérjük. A strandzászló mintáját az arculati kézikönyv határozza meg. A strandzászlókat jól látható módon, a rendezvény központi területén kell elhelyezni. A kihelyezést fotódokumentációval szükséges igazolni. A strandzászló minimális mérete 80*250 cm. 1 millió forint alatti támogatás esetén 1 db, 1 millió forint feletti támogatás esetén 2 db strandzászló kihelyezését kérjük.

d) A logó felhasználásának módját a Támogatott rendelkezésére bocsátott arculati kézikönyv határozza meg.

 

9. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 1. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés),
 2. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi kivonat),
 3. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya, vagy ha a benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a címpéldány mellett 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, miszerint az aláírási címpéldányon szereplő adatokban változás nem történt.
 4. Az esemény helyszíne szerint illetékes polgármester jóváhagyó nyilatkozata a Támogatási kérelem benyújtásáról.

 

10. Pénzügyi elszámolás:

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség. A beszámolóban nyilatkozni szükséges a megvalósult eseményen szervezők nélkül részt vett létszámról. A szakmai beszámolóhoz fotódokumentációt is szükséges csatolni.

Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a Támogatást igénylőnek bevétele származik, a beszámolóban köteles azt feltüntetni, és azt a támogatott tevékenység megvalósítására fordítani. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges a Támogatói okiratban meghatározott záradékolási szövegrésszel. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében.

 

11. A Mozgás Éjszakája 2024 Program időrendje, határidői: 

Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja Regisztrációs határidő Benyújtási határidő Az elszámolható költségek legkorábbi kezdő dátuma Beszámoló benyújtásának határideje
2024. február 27. 2024. március 12.

16:00 óra

2024. március 14.

16:00 óra

2024. április 15. Megvalósítás

záró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

12. Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 1. Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu
 2. Szakmai tartalommal kapcsolatban:
  tamogatas@szeosz.hu

További híreink

Nézz szét túráink között!

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RHE1RTmC004″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds