Skip to main content
Hírek

Élmény- és Szabadidősport Program 2023 – Felhívás

By 2023.06.22.No Comments

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) 2023-ban kiírja az Élmény- és Szabadidősport Programot (a továbbiakban: Program) a Magyarországon több éve megrendezésre kerülő élmény- és szabadidősport események (a továbbiakban: esemény) támogatása és az aktív életmód népszerűsítése érdekében. A Program célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése.

1. A támogatás feltételei:

A Támogatási kérelemben szükséges bemutatni és ismertetni az alábbi adatokat és szakmai szempontokat:

 • Tervezett minimális indulói létszám (szervezők nélkül), amely nem lehet kevesebb 150 főnél
 • Támogatni kívánt szabadidősport események száma
 • Esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja
 • Érintett sportágak
 • Igényelt támogatás összege
 • A Támogatást igénylő által 2021., 2022. vagy 2023. évben szervezett, olyan események bemutatása, ahol az összes indulói létszáma (szervezők nélkül) meghaladta a 150 főt (esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja, érintett sportágak, részvétellel kapcsolatos feltételek)

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

A Programra 2023-ban összesen 120 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás intenzitása 100 %. Több esemény megszervezésére is igényelhető támogatás, de társszervezés esetén egy adott esemény csak az egyik Támogatást igénylőn keresztül részesülhet támogatásban. A megítélt támogatás összege eltérhet a beadott Támogatási kérelemben igényelt összegtől a Programba beérkező támogatási kérelmek számának függvényében.

3. A Támogatást igénylők köre:

A támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

 II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

4. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

 1. Amennyiben a Támogatást igénylő általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
 2. Amennyiben a Támogatást igénylő ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de az esemény megvalósításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
 • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
 • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
 • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai

5. Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra szólítható fel. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

6. A Támogatási kérelem elbírálása:

A beérkezett Támogatási kérelmek a keretösszeg kimerüléséig, együttesen kerülnek elbírálásra, a benyújtási határidőn belül történő beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést. 

7. Támogatás biztosítása:

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben előlegként kerül folyósításra.

A támogatás biztosításának feltételei:

 1. Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Támogató és megbízottjai az esemény ideje alatt bármikor helyszíni szemlét tarthatnak.
 2. Támogatást igénylő vállalja, hogy az eseményen az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti arculati elemeket megjeleníti. A megjelenítésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos elvárásokat a Támogatói okirat tartalmazza.

Nyilvánosság biztosítása a támogatott tevékenység megvalósítása során: Támogatást igénylő köteles az Aktív Magyarországot, mint az esemény támogatójának brand-jét feltüntetni a rendezvény alábbi kommunikációs felületeken:

 1. Rendezvény honlap, plakátja, illetve sajtóközleménye esetében a Támogatást igénylő köteles az Aktív Magyarország logóját feltüntetni. A honlapon elhelyezett logó legyen hiperhivatkozással ellátva, amely az aktvimagyarorszag.hu oldalra vezet.
 2. Amennyiben a rendezvény nem rendelkezik saját honlappal, de a Támogatást igénylő online nevezési felületet használ (pl. sportnaptar.hu, Facebook esemény), a rendezvény leírásánál, illetve a rendezvény borítóképénél köteles feltüntetni, hogy a rendezvény az Aktív Magyarország Program keretében támogatott. A borítón az Aktív Magyarország logóját szükséges használni.
 3. A rendezvény helyszíni kommunikációjában Aktív Magyarország arculatú uszony alakú strandzászló (beach flag) kihelyezését kérjük. A strandzászló mintáját az arculati kézikönyv határozza meg. A strandzászlókat jól látható módon, a rendezvény központi területén kell elhelyezni. A kihelyezést fotódokumentációval szükséges igazolni. A strandzászló minimális mérete 80*250 cm. 1 millió forint alatti támogatás esetén 1db, 1 millió forint feletti támogatás esetén 2 db strandzászló kihelyezését kérjük.
 4. A logó felhasználásának módját a Támogatott rendelkezésére bocsátott arculati kézikönyv határozza meg.

8. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 1. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés),
 2. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi kivonat),
 3. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
 4. Önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról.

9. Pénzügyi elszámolás:

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.

Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a Támogatást igénylőnek bevétele származik, a beszámolóban köteles azt feltüntetni, és azt a támogatott tevékenység megvalósítására fordítani. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja.

10. Az Élmény- és Szabadidősport Program 2023 időrendje, határidői:

Benyújtási határidő Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma Megvalósítási időszak legkésőbbi

záró dátuma

Beszámoló benyújtásának határideje
2023. július 7. 2023. augusztus 1. 2024. március 31. Megvalósítás

záró dátumától számított 2 hónap

 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A 2024. március 31. után megrendezésre kerülő eseményekre a tervek szerint Támogató 2023 év végén újabb felhívást fog megjelentetni.

11. Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 1. Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu
 2. Szakmai tartalommal kapcsolatban:tamogatas@szeosz.hu

További híreink

Nézz szét túráink között!

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RHE1RTmC004″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds