Skip to main content

Turistaszállás és szociális intézmény Bódvaszilason

Turistaszállás és szociális intézmény Bódvaszilason

Az új diakóniai központ jelentős mértékben erősíti a térség aktív turizmusát

2020. augusztus 29-én, ünnepélyes keretek között adták át a bódvaszilasi református gyülekezet „Menedék” Diakóniai Központját, melyben a helyi Biztos Kezdet Gyerekház is működik. A központot olyan komplex szolgáltatást nyújtó intézménnyé alakították át, amely az ökoturizmus megalapozását lehetővé tevő szállás kialakítását, a helyben előállított árucikkek értékesítését elősegítő termékpolcok létesítését, valamint a Bódva-völgy gazdag táji örökségének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások turisztikai kiajánlását teszi lehetővé. A most elkészült létesítmény felújításához és funkcionális bővítéséhez az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 20 millió forint, a Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig további 5-5 millió forint állami támogatást biztosított. 

A Bódva-völgy felső szakasza az Aggteleki Nemzeti Park területéhez tartozik, több apró településsel és a határ menti kistérség központjává fejlesztett Bódvaszilassal. Maga  a település Magyarország egyik legszebb, ám máig szinte felfedezetlen vidékén fekszik, melynek megismertetésére évek óta indítanak különböző akciókat és kampányokat a turisztikai szakemberek. Az aktív és a szelíd turizmus regionális kialakítása érdekében a térségben működő Borsod–Torna–Gömör LEADER Egyesület és a Bódvaszilasi Református Gyülekezet a tájegység ökoturisztikai vonzerejét növelő zöldutas együttműködést hozott létre 2019-ben. Ennek lényege, hogy a Bódva-völgy természeti és épített örökségét, kulturális-gasztronómiai tradícióit a teremtett világ megőrzésére, illetve az erőforrásainak felelős, fenntartható használatára koncentrálva kívánja megismertetni a szélesebb közönséggel. A hosszútávra szóló ökoturisztikai együttműködés megalapozásának különlegessége, hogy a helyben élő hátrányos helyzetű emberek bevonását is célozza, egyedi jellegű turisztikai szolgáltatások kialakításával. Ilyenek lehetnek a helyi túravezetés, a kerékpáros szolgáltatásokhoz kapcsolódó apróbb javítások biztosítása, de különösen a gasztronómia, a helyi tradicionális roma ételek bemutatása és kínálása is.

„Azok a turisták, akik eljönnek ide, hogy felfedezzék Magyarország ezen csodálatos vidékét, és megszállnak ebben a központban, valószínűleg valami mást is kapnak egy egyszerű szállásélményen felül. Ugyanis az ide érkezők látván a gyermekházat, a helyi összefogás erejét és a fantasztikus természeti környezetet olyan élményekkel térnek majd haza, amelyek megérintik őket, és éppen ezért sokáig megőrzik majd azokat emlékeikben. Az aktív turizmus felfutása, az ide látogatók számának növekedése pedig új lehetőségeket teremt majd, melynek köszönhetően jelentősen növekedhet a helyi közösség önértékelése is” mondta ünnepi beszédében Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki hozzátette, hogy a Református Egyházzal a mostani projekten felül további együttműködések vannak folyamatban. Ilyen például a Felső-Tisza vidékén létrejövő kerékpáros pihenőpont-hálózat, melynek egységei a használaton kívüli református ingatlanokban kerülnek kialakításra.

Hagyományos turisztikai attrakcióként az Aggteleki Nemzeti Park felszíni és „felszín alatti” barlangi kínálatán túl három környező település egyedi látványosságait igyekeznek zöldutas összefogással bemutatni. Ilyenek a bódvalenkei freskófalu kincsei, ahol kortárs roma képzőművészeti alkotók műveinek felhasználásával tették egyedivé a sok más szempontból szegényes vályogházakat. Kiemelkedő látnivaló Magyarország egyik legszebb barlangja, a bódvarákói Rákóczi-barlang és magának Bódvaszilas településnek a különleges épített öröksége.        

A helyi zöldutas együttműködést a református gyülekezet tevékeny, összefogó szerepvállalása teszi egyedivé. Az általuk biztosított szolgáltatásoknál – szállás, étkezés és az aktív pihenés biztosításával – a helyben kialakításra kerülő imaösvényen élhető át igazán az a lelkiség, spirituális többlet, amely a Bódvavölgyi Református Zöldút alapjait adja. Ez a zöldút a Nemzeti Park támogatásával, a LEADER Helyi Akciócsoport vidékfejlesztési program mentén kialakított együttműködéseivel, valamint a helyi református gyülekezet pártfogásával olyan átfogó ökoturisztikai szolgáltatást kínál a látogatók számára, amellyel lehetővé válik az eddig felfedezetlen tájegység rejtett szépségeinek alaposabb megismerése a helyi közösség részvételével.

A beruházás részeként a Diakóniai Központban működő Biztos Kezdet Gyerekház is jelentős rekonstrukción esett át. A hátrányos helyzetű, háromévesnél kisebb gyermekek ellátását biztosító kezdeményezés valódi sikertörténet. A 2009-ben indult uniós pályázati programnak köszönhetően létrejött, mára már több mint 200 egységgel rendelkező hálózat szolgáltatásai révén a leghátrányosabb helyzetű, köztük roma kisgyermekek is hozzáférnek a kora gyerekkori képességgondozáshoz, a korai fejlesztéshez kapcsolódó speciális szolgáltatásokhoz. Mindemellett a szülők segítséget kapnak abban, hogy jobban értsék gyermekük szükségleteit, illetve számítógép és internet biztosításával támogatást nyújtanak az álláskereséshez, állásközvetítéshez. A szolgáltatás 2013-tól beépült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály rendszerébe.

Langerné Victor Katalin, a társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár a megújult gyerekház kapcsán elmondta, hogy „a Biztos Kezdet Gyerekházak nem csak a szülőkre, a gyermekekre, a családokra figyelnek, vállalnak jelentős szerepet azok építésében, hanem a teljes közösségnek nyújtanak segítséget, támogatják annak létrejöttét és összetartó működését. Éppen ezért lehet a helyi roma közösségre erőforrásként tekinteni és lehet látni bennük a befektetést, az okos szeretet után azt a jövőt, ami beléjük van ültetve. Mindehhez pedig elengedhetetlen, hogy a forrásokon felül legyen valaki, aki mindezt összefogja. Itt, Bódvaszilason Meleg Attila református lelkész tölti be a motor szerepét, így neki külön köszönöm az elmúlt évek áldozatos munkáját”.

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds