Skip to main content

Kerékpárosbarát
szolgáltató hálózat

A kerékpárosbarát szolgáltató hálózat egy olyan összehangolt rendszer, mely a kerékpáros közlekedés valamennyi területén elősegíti és támogatja a kerékpárral közlekedők igényeinek magas színvonalú és biztonságos kiszolgálását. Alapvető célja tehát a kerékpározás feltételeinek javítása a kerékpárosok gyakran speciális igényeinek magas minőségű kielégítése által. A másik oldalról nézve, a hálózatban résztvevő, minősített szolgáltatók részéről is megfogalmazhatóak elvárások. Ők elsősorban a saját turisztikai kínálatuk bővítését, promóciós megjelenéseken keresztül a vendégéjszakák, bevételeik növelését, valamint az egyes szolgáltatók vagy akár régiók közötti szorosabb együttműködést tartják fontosnak.

A rendszer elengedhetetlen része a megfelelő infrastrukturális háttér, elsősorban jó minőségű kerékpárutak megléte, de ugyanilyen fontos az információhoz való hozzájutás lehetősége, mely egyaránt jelentheti a kerékpárutak egyértelmű és informatív kitáblázását, térképek és kiadványok megjelentetését, vagy a rendszerhez kapcsolódó applikáció fejlesztését.

A rendszer másik alappillére a kerékpárosbarát szolgáltatók aktív közreműködése. Kerékpárosbarát szolgáltatók lehetnek szálláshelyek és vendéglátóhelyek, de turisztikai attrakciók, közösségi közlekedési eszközök és egyéb szolgáltatások szintén kaphatnak ilyen minősítést, amennyiben megfelelnek a rendszerszinten meghatározott kritériumoknak.

A megvalósítás lépései

bővebben

Számos kerékpárosbarát szolgáltató hálózat működik Európa-szerte, melyek közül a legelterjedtebb a Németországból induló, és számos európai országban, köztünk hazánkban is megtalálható Bett+Bike minősítés. Kitűzött cél egy hazai minősítési rendszer létrehozása, ennek érdekében fontos volt a nemzetközi kitekintés, valamint a 2020 márciusában hazánkban megrendezett nemzetközi szakmai workshop, és az ott megszületett együttműködési megállapodás, mely a kerékpáros szolgáltatási rendszer felállításával kapcsolatos közös célokat határozta meg. Ezt követte a hazai kritériumrendszer kidolgozása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség részvételével, valamint egy részletes működési modell megalkotása. A következő feladat egy felmérés, kutatás elkészítése lesz, mely a potenciális kerékpárosbarát szolgáltatók elképzeléseit, igényeit, befektetési hajlandóságait vizsgálná. Az eredmények kiértékelését követően megtörténhet a modell finomhangolása és véglegesítése, jogszabályban való rögzítése, legvégső lépésként pedig bevezetése egy erőteljes marketing háttérrel támogatva.

A hálózat megalkotásánál fontos szempont volt, hogy egy világos minősítési kritériumok alapján működő egyszerű, mind a csatlakozó szolgáltatók, mind a felhasználók számára átlátható rendszer jöjjön létre. A hosszú távú működés szempontjából elengedhetetlen, hogy a rendszer szervezetileg és pénzügyileg is fenntarthatóan működjön. A költséghatékonyságot biztosítaná, ha az első 3 évben legalább 1500-2000 szolgáltató csatlakozna a hálózathoz, a szervezeti fenntarthatóságnak pedig fontos része a szolgáltatók minimum 2-3 évente történő értékelése és ellenőrzése, valamint az egész hálózat folyamatos értékelése és fejlesztése.

Szervezeti és pénzügyi modell

bővebben

A tervek alapján a kétszintű szervezeti modellben a központi koordináló szervezet végzi a pénzügyi, marketing, kommunikációs és oktatási feladatokat, valamint biztosítja az IT háttér meglétét, a térségi partnerek pedig a szolgáltatók bevonásáért, minősítéséért és ellenőrzéséért, valamint a helyi hálózatépítésért, a helyi térképek és információs anyag összeállításáért felelősek. A pénzügyi modell alapján a bevételek a szolgáltatók által befizetett regisztrációs díjból és éves díjból, valamint egy induláskori állami támogatásból tevődnek össze. A legjelentősebb kiadási tételek a központi szervezet bérkifizetése, a térségi partnereknek fizetett jutalék, az eszközbeszerzések, IT szolgáltatások (honlap, applikáció, adatbázis), valamint a markerting költségek.

A kerékpárosbarát minősítésről

bővebben

A kerékpárosbarát minősítés megszerzéséhez a szolgáltatónak egyrészt teljesítenie kell a meghatározott kötelező kritériumokat, valamint az opcionális kritériumok közül legalább 5 feltételt. A teljesség igénye nélkül kötelező kritérium például a biztonságos kerékpártárolás, az étkezési lehetőség és ingyenes ivóvíz biztosítása, opcionális elemként pedig megemlíthető az e-bike töltési lehetőség, a legalább 6 hónapos nyitvatartás, vagy a kerékpár kölcsönzési lehetőség.

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds