Skip to main content

Jövő tavasszal tudáspróbán adnak számot a gyerekek a közlekedési alapismeretekről

Jövő tavasszal tudáspróbán adnak számot a gyerekek a közlekedési alapismeretekről

A KRESZ és a közlekedési kultúra oktatását nem lehet elég korán kezdeni

A gyerekek 12 éves kortól önállóan is kerékpározhatnak főúton. Ehhez a joghoz azonban fontos, hogy megfelelő tudás is társuljon. Ezért az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda kezdeményezésére az előző két tanévhez hasonlóan idén is eljutott minden Magyarországon élő 4. osztályos általános iskolai tanuló részére a Közlekedő kisokos munkafüzet. A munkafüzet célja, hogy a diákok elsajátítsák a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismereteit, melynek hatására a jövőben remélhetőleg csökkeni fog a közlekedési balesetek száma. A munkafüzet ismeretanyagához kapcsolódóan az eKréta rendszerben a 4-7. évfolyamok számára már elérhető egy gyakorló kérdéssor is, amely segíti a jövő évi közlekedési alapvizsgára történő felkészülést.

A világon évente 1,3 millió ember hal meg az utakon, vagyis naponta 3.500 ember veszti életét közlekedési balesetekben, ezzel az 5–29 éves korosztályban ez az elsődleges, míg a teljes lakosságra vetítve a 9. halálozási ok. A közlekedés valóban veszélyes üzem, mégis sokan csak egy legyintéssel lépnek túl a baleseti híreken, gyakorlatilag elfogadva azt, hogy ennek így kell lennie. Ugyanakkor valóban normális az, hogy naponta ennyi ember nem tér haza a családjához? A válasz egyértelmű nem.

„Nagyon fontos célkitűzésünk, hogy csökkentsük a balesetek számát Magyarországon. Bár az elmúlt évtizedekben sokat javult a helyzet, de nemzetközi összehasonlításban még mindig rosszul állunk. A Kerékpározás Évét szeretnénk felhasználni a közlekedési kultúránk emelésére, és a balesetek számának csökkentésére”, kezdte beszédét Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki maga is négy gyermek édesapja. „Civil szervezetekkel összefogva 3 évvel ezelőtt készítettük el a Közlekedő kisokos munkafüzetet a 4. osztályos tanulók számára. Úgy terveztük, hogy a 4-6. osztályos tanulók idén tesznek alapvizsgát, azonban sajnos a járvány közbeszólt. Így a Klebersberg Központtal és az eKréta honlap szerkesztőivel abban egyeztünk meg, hogy ebben a tanévben kísérleti jelleggel mindenképpen megszervezzük azt március elején. Hiszem azt, hogy ezzel hozzá tudunk járulni a balesetek számának csökkentéséhez, és a következő korosztály így bölcsebben, illetve biztonságosabb fog közlekedni az utakon, mint mi.”

A Közlekedő kisokos oktatófüzet legfontosabb célja, hogy akár az iskolákban tanórákon, akár otthon a gyerekek minél több ismeretet kapjanak a közlekedési szabályokról a biztonságosabb önálló közlekedés érdekében. A munkafüzet nyomtatott verziója eddig közel 380 ezer általános iskolás tanulóhoz jutott el, digitális változata pedig 2019 őszén készült el, melynek köszönhetően az oktatási anyagot ma már sokan tudják használni akár okostáblákon is a KRÉTA rendszerén keresztül. A technika és életvitel tantárgy keretében tanítandó közlekedési ismereteket a tanároknak évente átlagosan három tanóra alatt kell átvenni a gyerekekkel. Hosszú távú terv, hogy a Nemzeti Alaptanterv magasabb kötelező óraszámmal támogassa a gyermekek biztonságos közlekedésének oktatását.

A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella elmondta, hogy „a 4-5. évfolyamon a közlekedési alapvizsga letétele elvárt, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott. A diákok a Tudáspróbának március 1-12. között hetente egy alkalommal futhatnak neki, és a sikeresen teljesítő, legalább 80%-os eredményt elérő tanulók névre szóló tanúsítványt kapnak. Amennyiben valakinek nem sikerül teljesíteni a Tudáspróbát március elején, az a tavaszi szünet után új lehetőséget kap a „pótvizsga-időszakban”, számukra április 19-30. között újra nyitva fog állni a felület. A két vizsgaidőszak között pedig lehetőségük lesz újra a gyakorlófeladatok megoldására korlátlan próbálkozási lehetőséggel.”

„A Tudáspróbához kapcsolódó gyakorlótesztek kitöltésére, valamint a hozzá kapcsolódó segédanyag lementésére már nem csak az eKréta rendszerében, hanem egy publikus weboldalon keresztül is van lehetősége mindenkinek”, mutatta be az új felület Dr. Szabó Balázs, az eKRÉTA Informatikai Zrt. vezérigazgatója, amely a https://ekreta.hu/kozlekedesbiztonsagi_teszt/ címen érhető el. A vezérigazgató hozzátette, hogy az oldalnak köszönhetően minden gyerek számára biztosított a gyakorlás lehetősége akár tanórai keretek között, akár otthon. A Tudáspróba felülete a két vizsgaidőszakban a KRÉTA oldalán lesz majd elérhető, melyet az osztályfőnökök tudnak megnyitni a teszt kitöltéséhez.

Ahogy sok más területen, úgy a közlekedésbiztonság terén is jó példát találunk Skandináviában. Tavaly mindösszesen 1 ember halt meg Oslóban közlekedési balesetben, míg a háromszor nagyobb Budapesten több mint 60-an. Ráadásul 2019-ben egyetlen gyalogos, kerékpáros vagy 16 éven aluli sem halt meg egész Norvégiában. Sok tényezőnek köszönhető ez az eredmény, de leginkább alighanem a Vision Zero célkitűzéseinek beéréséről van szó. A világon már igen elterjedt, és például számos kormány, autóipari vállalat, közlekedési szakember által felkarolt Vision Zero, vagy magyarul talán Zéró Víziónak fordítható közlekedésbiztonsági kezdeményezés Svédországban született meg 1997-ben. A Vision Zero etikai alapon meghúzott célja az, hogy senki sem halhat meg vagy sérülhet meg maradandóan közlekedési balesetben, és a biztonságot minden esetben a hatékonyság vagy haszon elé kell helyezni a közlekedésben. Ez a nézőpont pár évvel ezelőtt hazánkban is útjára indult, melynek köztudatba történő átültetésben is jelentős támogatást nyújt ez a közlekedési nevelőeszköz.

A Közlekedő kisokos tudásanyagában és a tesztkérdések összeállításában tevékenyen résztvevő BringaAkadémia képviseletében Abelovszky Tamás ismertette, hogy a tartalom összerakásában kiemelten figyeltek a korcsoport jellemzőire, a közlekedésben való részvételük formáira. Így elsősorban a biztonságos gyalogos és a kerékpáros közlekedéshez szükséges ismereteket gyűjtötték össze, így erre építették fel a Tudáspróba kérdéseit is. Az ötféle ellenőrző tesztben összesen több mint 170 lehetséges kérdésre lehet jó választ adni.

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds